O Technologii 5G

Technologia 5 Generacji - skrót często mylnie jest tłumaczony jako 5GHz. Technologia ta będzie pracować w szerokim zakresie częstotliwości 4GHz-60GHz.

Rozwój technologii 2G-5G

Czy warto iść w kierunku Technologii 5G na ogólną skalę dla całej populacji kosztem naszego zdrowia, dzieci i przyszłych pokoleń, aby teraz podniecać się filmikami z kotkami w rozdzielczości 4k i może dalej 12k, czy jakimiś głupawymi filmikami na ekranie wielkości 5-7 cali, czy też pobierać GB danych na urządzenia przenośne w 3 sekundy? Nie jestem przeciwnikiem nowych technologii, ale coś nie sprawdzonego, nie przebadanego wprowadzać dla ogółu pod wpływem lobby telekomunikacyjnego? Przeskok z technologi 3G do 4G trwał prawie 20lat, a od wprowadzenia 4G minęło dopiero ok. 10 lat i jest za mało danych, aby tak się śpieszyć i gwałtownie narzucać wszystkim coś stanowiącego poważne zagrożenie zdrowotne dla ogółu. Owszem w przemyśle zastosowanie nowych technologii jest potrzebne.

Przesyłanie informacji w sieci 5G odbywa się prawidłowo tylko na niewielkich odległościach. W celu jej uruchomienia, potrzeba będzie wybudować wiele nowych przekaźników, jeden powinna przypadać przynajmniej na 10 – 12 domów, czyli średnio co 100 metrów, praktycznie na co 3-4 latarni ulicznej. W takich warunkach niemożliwym będzie uniknięcie ekspozycji na promieniowanie wytwarzane przez fale radiowe. Przy zwiększonej ilości przekaźników technologii 5G, znaczna część połączeń, tj. 10 do 20 mld, przypadnie na Internet Rzeczy (m.in. lodówki, pralki, kamery do monitoringu, samosterujące samochody). Emitowane przez każde z tych urządzeń fale będą nakładać się na siebie i tym samym wzmacniać emitowany sygnał, a za tym nasilą się szkodliwe konsekwencje promieniowania elektromagnetycznego dla zdrowia, których już teraz nie da się całkowicie uniknąć.

Niebezpieczeństwo technologii 5g nie polega głównie na emitowanych przez tę technologię falach elektromagnetycznych. W gęstym deszczu ta technologia nie będzie działać, dlatego na ulicach są wycinane drzewa, aby zapewnić komunikację bez przeszkód pomiędzy przekaźnikami ponad koroną drzew. Technologia 5G ma niski poziom transmisji energii i nie powoduje wzrostu temperatury tkanki, ale jest ona jak karabin, który sam w sobie nie zabija, natomiast kulami są cząsteczki pól torsyjnych . Każde promieniowanie elektromagnetyczne ,a nawet magnetyczne wzbudza i prowadzi do emisji cząsteczek pól torsyjnych, dlatego tak niski poziom emisji, nie powoduje uszkodzenia organizmu falami elektromagnetycznymi wywołując efekt termiczny, ale uszkodzenie organizmu powodują cząsteczki pól torsyjnych.

W Polsce UKE w pierwszej kolejności będzie wykorzystywało pasmo 700mhz, które jest już ustandaryzowane na poziomie międzynarodowym. Wymga to jeszcze przesunięcia w dół usług DVB-T w ramach multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. Następne pasmo przeznaczone na 5G, które obecnie częściowo jest w użytku cywilnym, a częściowo jeszcze wykorzystywane przez wojsko, to 2,3-2,4 GHz. W kolejnych latach przewidywane do dystrybucji jest pasmo 3,4-3,8 GHz. Natomiast po 2019 r., po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji międzynarodowych, udostępnione dla 5G mogą zostać kolejne pasma powyżej 6 GHz i 10 GHz, które znajdą zastosowanie w obszarze internetu rzeczy. Natomiast pasmo wysokie obejmujące częstotliwości powyżej 24 GHz będzie wykorzystywać urządzenia wymagające bardzo niskiego czasu opóźnienia. Problemem jest jednak ograniczenie zasięgu przez tłumienie powodowane choćby przez liście drzew i krzewów, nie wspominając o takich przeszkodach jak ściany budynków, czy ukształtowanie terenu. Szacowane zasięgi w ramach tego pasma wynoszą od 50 do 500 m w przestrzeniach otwartych, natomiast w obszarach zabudowanych nie przekraczają 200 m.

Strategia 5G dla Polski zakłada:

  • zapewnienie do 2025 roku powszechnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w oparciu o sieci, które umożliwią także świadczenie usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s>
  • zapewnienie do 2025 roku dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (takich jak szkoły, placówki służby zdrowia, miejsca świadczenia usług publicznych, czy węzły transportowe)
  • zapewnienie łączności w sieciach 5G w co najmniej 1 głównym mieście do roku 2020 oraz w co najmniej wszystkich głównych ośrodkach miejskich i wzdłuż głównych kolejowych i drogowych szlaków komunikacyjnych do roku 2025
Pierwsze miasta do “eksperymentów” to Gliwice, Warszawa i Łódź. Powstała Petycja Obywatelska , która ma na celu powstrzymanie 5G w Polsce.

Rząd Polski proceduje od 04.12.2018r. Ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, numer w wykazie prac: UD172 , projekt przeszedł już różne etapy i trafił do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekominukacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Po pobraniu dokumentu z projektem ustawy w uzasadnieniu na stronie 10 można przeczytać:

"Wraz z rozwojem technologii pojawia się szereg obaw związanych z wdrażanymi rozwiązaniami. W zakresie infrastruktury mobilnej przede wszystkim kwestie te skupiają sią na przypuszczalnym negatywnym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego (PEM). W internecie można znaleźć szereg materiałów, które są alarmistyczne w treści. Materiały te nie mają jednakże zakotwiczenia w rzeczywistości i są publikowane głównie ze względu na chęć przyciągnięcia widzów/czytelników, co przekładać się ma na zwiększenie ilości odsłon tych materiałów, a co za tym idzie wygenerowanie przychodu z reklam, lub osiągnięcie innych celów na których zależy autorom materiałów. Do takich materiałów należą powielane insynuacje, że wdrożenie sieci 5G rzekomo ma przełożyć się na wiele negatywnych zjawisk. Insynuacje te są pochodną braku wiedzy na temat sieci 5G."

Czytający ten tekst musi sobie zadać pytanie ,czy to nie jest już przypadkiem "Smart Matrix Level 27.0" w konfrontacji z przedstawionymi na stronie różnymi publikacjami ,szczególnie zagranicznymi.

Główne założenia proponowanej ustawy:

  • podniesienie norm z obecnych 0,1 W/m2 ( 100mW/m2 ) do 10 W/m2 ( 10000 mW/m2 ) całkowicie bez przeprowadzonych badań
  • chęć zniesienia wymaganego pozwolenia na budowę dla każdego operatora, do tej pory przy chęci wybudowania masztu trzeba było starać się o pozwolenie na budowę
  • ograniczenie prawa własności, na zasadzie jeżeli operatorowi spodoba się nasza nieruchomość nie będziemy mieli prawa sprzeciwu i będziemy musieli otworzyć bramę wpuszczając operatora pod groźbą kary
  • chęć zniesienia tzw. Ustawy Środowiskowej, która polega na tym, że tam gdzie są uzdrowiska nie można stawiać masztów w odległości bliższej niż 1 km, a ta proponowana ustawa ma to zmienić, czyli uzdrowiska przestaną być uzdrowiskami
  • drzewa stanowią naturalną barierę dla pola elektromagnetycznego, w Europie zachodniej drzewa są wycinane na masową skalę np. w Holandii ,czy we Włoszech, jest to o tyle istotne, że w miejscach gdzie teren jest gęsto zalesiony, technologia 5G nie będzie działać, a ta nowelizacja cyfrowej mega ustawy ma za zadanie wycinkę drzew w parkach narodowych, w miejscach takich jak "Natura 200"