Aktualne limity ekspozycji RF ( Radio Field )

Obecne normy bezpieczeństwa oparte są na przestarzałej hipotezie, że jedynym szkodliwym efektem, jakie mogą wywołać pola elektromagnetyczne, jest podgrzanie tkanki. Jak stwierdzili Markov i Grigoriev, “Obecne standardy nie biorą pod uwagę rzeczywistego zanieczyszczenia środowiska promieniowaniem niejonizującym”. Setki naukowców, dowiodło, że promieniowanie na poziomie dużo niższym od norm międzynarodowych, nie powodujące podgrzania tkanki (tzw. „efekt pozatermiczny”) wywołuje wiele różnych ostrych i przewlekłych chorób. Biologiczne skutki zaobserwowano już przy niemalże zerowej radiacji. Przy 0,02 pikowata (pikowat to jedna bilionowa wata: 10-12) lub poniżej zauważono zmiany w strukturze genetycznej u E. coli i u szczurów, zmienione EEG u ludzi, pobudzenie wzrostu u roślin fasolowatych oraz pobudzenie owulacji u kur.

Rekomendacje ze strony środowisk naukowych, pozarządowych i organizacji ekologicznych uwzględniają nie tylko efekt termiczny, ale również efekty biologiczne na organizmy żywe, co przedstawia poniższe zestawienie.

0,1 W/m2 = 100 mW/m2 = 100000 μW/m2 = 10 μW/cm2

Poziom ekspozycji w [mW/m2]

Krajowe i międzynarodowe wytyczne dotyczące ekspozycji

1000000 Cataract formation, established (Steneck 1980)
  Zaćma może już występować przy 10000 [mW/m2].
100000 U.S. Standard C95.1-1966 (technicy pracujący zawodowo)
  Pierwszy standard ograniczający ekspozycję na mikrofale w świecie zachodnim.
10000 RF narażenie na promieniowanie z telefonu komórkowego trzymanego obok głowy
  ICNIRP International Guidelines (1998) (nowa zmiana oczekiwana w 2018)
10000 1500–15 000 MHz
4500 900 MHz
  Wytyczne te opierają się tylko na efektach biologicznych krótkoterminowych ekspozycji wysokiego poziomu : np. Niemcy (1996), USA (1997), Japonia(1997), Szwajcaria (2000), Australia (2002), Finlandia (2002), Szwecja (2002), Anglia(2004), Austria (2006)
  Canada Safety Code 6 (2015)
5350 2400 MHz (nowy limit o 50% niższy od poprzedniego z 2009 roku)
2740 900 MHz (nowy limit o 60% niższy od poprzedniego z 2009 roku)
  Belgia: Guidelines (2001)
2400 1900 MHz
1000 800 MHz
  W 2009 r. Orzeczenie sądu konstytucyjnego stwierdziło, że ustawione poziomy ekspozycji dla wież komórkowych leżą w rękach rządu regionalnego, a nie federalnego.
  Indie: Limit ekspozycji dla wież telefonii komórkowej dla miejsc dostępnych publicznie (2012)
1000 2–300 GHz
450 900 MHz
1000 RF ekspozycja na promieniowanie radiowe ze słuchawki telefonu komórkowego przy ok. 30cm
400 DECT telefon bezprzewodowy przy ok. 30cm : 100–400 [mW/m2]
200 Wi-Fi access points/clients przy ok. 20cm : 100–200 [mW/m2]
100 W pobliżu wież komórkowych (400m promień): 1–100 [mW/m2]
100 Polska: Ministerstwo Środowiska (2003)
6 [V/m] Limit ekspozycji w miejscach publicznych
  Chiny: Ministry of Health Standard (1987)
  Limit ekspozycji dla ”pierwszego stopnia" środowiska życia lub wrażliwe obszary
  Toronto Board of Health, Kanada (1999)
  Polityka ostrośności dla usytuowania stacji bazowych telefoni komórkowwej, dobrowolnie w 2013, Toronto Medical Officer of Health rekomenduje zaprzestanie tej polityki. Ruch nie minął, a polityka nadal obowiązuje.
  Rosja: Ministry of Health Standard, SanPin 2.1.8. (2003)
  Limit ekspozycji w miejscach publicznych
  Włochy: Council of Ministers (2003)
  Rozporządzenie: nie należy przekraczać poziomu ostrożności w obszarach wrażliwych
  Brussels Capital Region (2014)
  Limit ekspozycji w miejscach publicznych (ponownie wzrosły po obniżeniu do 3 [V/m] w 2009)
  Szwajcaria: Ordinance on Protection against Nonionizing Radiation
  (NISV 1999) — zapobiegawczo limit ekspozycji dla stacji komórkowych w obszarach wrażliwych
95,5 1800 MHz
42,5 900 MHz
24 Ukraine Health & Safety Guideline (1996)
(3 V/m) Regional Ordinances w Belgii: Wallonia (2009), Flanders (2010)
  W Walloni, w promieniu 200 m od anteny komórkowej sąsiedzi mogą zażądać pomiarów kontrolnych, które są bezpłatne.
40 DECT telefon bezprzewodowy na 1 m: 2–40 [mW/m2]
20 Wi-Fi router/access point/PC card na 50 cm: 1–20 [mW/m2]
20 Standard RF baby monitor na 30 cm: 2–20 [mW/m2]
  Low-emission baby monitor (Germany) na 30 cm: tylko 35 [μW/m2]
(2 V/m) ECOLOG Institute w Niemczech (2000)
10 Zalecenia ostrożności na podstawie przeglądu literatury naukowej
3 Emisja z jednego źródła RF (np. wieża komórkowa) przy max. 30% limitu ostrożności
  Seletun Consensus Statement (2010)
1,7 Zalecenia dotyczące ostrożności mogą zostać obniżone w przyszłości
0,5–1 Skutki zdrowotne obserwowane na populacjach w pobliżu wież komórkowych (Kundi 2009)
  Wpływ na serce, bóle głowy, problemy ze snem
1 Salzburg Resolution dla stacji bazowych telefonii komórkowej (2000)
  Zalecenia zapobiegawcze ze strony czołowych naukowców
  BioInitiative Working Group (2007) (zobacz także aktualizację z 2012 poniżej)
  Zalecenia zapobiegawcze dla środowiska zewnętrznego
  Parliamentary Assembly of Council of Europe: Rezolucja 1815 (2011)
  Zalecenie ostrożności dla środowiska wewnątrz pomieszczeń
  Austrian Antenna System Siting Guideline (2012, zaktualizowany 2015)
  Zapobiegawczy poziom progowy wewnątrz i na zewnątrz budynku
1 EUROPAEM EMF Guideline dla problemów zdrowotnych związanych z EMF (2016)
  Ekspozycja nocna: transmisja radiowa (FM)
  Ekspozycja dzienna: TETRA, DVBT
0,1 Grupa robocza EU STOA Panel (2001)
  Zalecenie ostrożności
  BUND (Friends of the Earth Germany) (2008)
  Zalecenie ostrożności dla ochrony przed zagrożeniami
  Parliamentary Assembly of Council of Europe (2011)
  Zalecenia zapobiegawcze dla środowisk wewnętrznych średnioterminowe
  EUROPAEM EMF Guideline dla problemów zdrowotnych związanych z EMF (2016)
  Wrażliwe populacje: transmisja radiowa (FM)
  Ekspozycja nocna: TETRA, DVBT
  Ekspozycja dzienna: GSM, DECT, UMTS, HSPA, LTE
0,01 Health Department of the Federal State of Salzburg (Austria 2002)
  Zalecenia zapobiegawcze dla środowiska zewnętrznego (GSM całkowita suma)
  TQB Green Building Rating System (Austria 2009)
  Największa liczba punktów kredytowych dla środowiska wewnętrznego
  EUROPAEM EMF Guideline dla problemów zdrowotnych związanych z EMF (2016)
  Wrażliwe populacje: TETRA, DVBT
  Ekspozycja nocna: GSM, DECT, UMTS, HSPA, LTE
  Ekspozycja dzienna: Wi-Fi 2.4/5.6 GHz, DAB+, GPRS with PTCCH
0,003-0,006 BioInitiative Working Group (2012)
  Zalecenie ostrożności
1 Health Department of the Federal State of Salzburg> (Austria 2002)
  Zalecenie ostrożności dla wewnętrznych środowisk (GSM całkowita suma)
  BUND (Friends of the Earth Germany) (2008)
  Zalecenia zapobiegawcze dla ogólnej ochrony
  EUROPAEM EMF Guideline dla problemów zdrowotnych związanych z EMF (2016)
  Wrażliwe populacje: GSM, DECT, UMTS, HSPA, LTE
  Ekspozycja nocna: Wi-Fi 2.4/5.6 GHz, DAB+, GPRS with PTCCH
0,1 Building Biology Evaluation Guidelines (SBM-2015) “Bez anomalii”
  Specjalnie zaprojektowany dla miejsc do spania związanych z długoterminowym ryzykiem
  EUROPAEM EMF Guideline dla problemów zdrowotnych związanych z EMF (2016)
  Wrażliwe populacje: Wi-Fi 2.4/5.6 GHz, DAB+, GPRS with PTCCH
0,00000001–0,000001 Minimalny poziom mocy wymagany do komunikacji z telefonem komórkowym
0,000000001 Naturalne tło ziemi
0,00000001 Szum otoczenia atmosferycznego w zakresie kHz
0,00000001 Burze słoneczne (30 MHz – 30 GHz)
0,00000000001 Cisza na słońcu (30 MHz – 30 GHz)

Źródło: Katharina Gustavs