Bezpieczne używanie telefonów komórkowych

Wykorzystanie w nocy

 • Wyłącz telefon lub przestaw go w tryb samolotowy tzw. Offline (urządzenie nadal będzie działało jak budzik).
 • Upewnij się, że Wi-Fi i Bluetooth są wyłączone.
 • Ładuj telefon z dala od łóżka, najlepiej w innym pokoju.
 • Wyłącz w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie).
 • Jeśli chcesz być dostępny, postaraj się o przewodowy telefon stacjonarny.

Ustawienia niskiej emisji

 • W domu, w szkołach, w miejscu pracy, w szpitalu itp. wybieraj Internet przewodowego, a z mobilnego korzystaj okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe).
 • Wyłącz Wi-Fi i Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
 • „Brak połączenia” oznacza tylko, że nie może być nawiązane połączenie Wi-Fi, ale antena bezprzewodowa wciąż wyszukuje i promieniuje.
 • Wyłącz dane komórkowe, gdy nie są używane.
 • Ogranicz dane w tle i natychmiastowe powiadomienia, jeśli jest to właściwe.
 • Pokrowce ochronne mogą powodować większe narażenie na promieniowanie bezprzewodowe, im grubsza obudowa lub wykonana z metalu, tym większa ekspozycja.
 • Sprawdzone laboratoryjne etui ochronne zmniejszają narażenie użytkownika, musi być prawidłowo używane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Trzymaj się z dala od ekranów radiacyjnych, naklejek lub nasadek.
 • Pamiętaj, że metalowa biżuteria i okulary zwiększają Twoją ekspozycję.
 • Używaj urządzeń bezprzewodowych z dala od kobiet w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza.

Wykorzystanie w ciągu dnia

 • Unikaj wykonywania połączeń telefonicznych, gdy odbiór jest słaby.
 • Nie należy dzwonić w samochodzie, autobusie, pociągu lub samolocie, a także łączyć się z internetem - promieniowanie w pojazdach jest znacznie wyższe.
 • Nie ustawiaj telefonu przy uchu podczas nawiązywania połączenia.
 • Preferuj wysyłanie SMS-ów przez telefon, niż połączenie głosowe.
 • Użyj zestawu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM.
 • Trzymaj telefon na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza podczas nawiązywania połączenia telefonicznego.
 • Regularnie zmieniaj strony głowy podczas rozmowy przez telefon.
 • Trzymaj telefon z dala od ciała i głowy, co najmniej 2cm przez cały czas, im dalej, tym lepiej.
 • Noś telefon w torbie zamiast kieszeni spodni ,czy koszuli.
 • Nie używany telefon umieść ekranem w kierunku ciała.
 • Ustaw telefon w trybie samolotowym w ciągu dnia, gdy nie będzie używany np. na przewie ,czy spotkaniu.

Wykorzystanie telefonu przez dzieci

 • Trzymaj telefony komórkowe z dala od małych dzieci.
 • Dzieci i młodzież muszą być pouczeni o zagrożeniach, powinny nosić telefony komórkowe tylko w sytuacjach awaryjnych.
 • Telefony komórkowe nie są zabawkami, w przeciwnym razie wyłącz wszystkie funkcje bezprzewodowe.
 • Ogranicz korzystanie z telefonu przez dzieci do lat 14.
 • Naucz ich, jak zmniejszyć ich ekspozycję, jak opisano powyżej.
 • Korzystaj z przewodowego telefonu stacjonarnego w domu.
 • Stwórz strefy i godziny bez połączenia bezprzewodowego.

10 Elementów szkoły elektromagnetycznie czystej i świadomej

 • Korzystaj z przewodowych sieci kablowych lub światłowodowych, zastępując bezprzewodowe transmisje Wi-Fi.
 • Zainstaluj komputery z połączeniem przewodowym Ethernet dostępnym w całej szkole, aby uzyskać dostęp do Internetu przez laptopa.
 • Naucz uczniów i personel szkolny wyłączenia funkcji Wi-Fi na laptopach i urządzeniach osobistych oraz usuń bezprzewodowe „tablice interaktywne”.
 • Opracuj zasady „Brak telefonu komórkowego” na terenie szkoły, w tym osobiste urządzenia hotspot.
 • Urządzenia peryferyjne, takie jak myszy, klawiatury, głośniki, monitory i inne akcesoria połączone przewodem z komputerem.
 • Drukarki połączone przewodem do komputera ,serwera i wyłączona funkcja Wi-Fi.
 • Odrzuć iPady lub inne tablety dla uczniów, chyba że jest przewodowe połączenie Ethernet i zapewni możliwość wyłączenia łączności bezprzewodowej.
 • Przeprowadzaj szkolenia personelu szkoły, aby był czujny na objawy nadwrażliwości elektromagnetycznej, takie jak: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca i problemy z koncentracją.
 • Informuj rodziców o celowości komputerów i połączeń z Internetem oraz ograniczaj korzystanie z telefonu komórkowego w domu.
 • Oszacuj przy pomocy miernika częstotliwości radiowej (RF) zewnętrzne źródła promieniowania RF, takie jak anteny lub wieże komórkowe, w promieniu 1km od szkoły.

20 faktów o technologii 5G opracowanych przez Environmental Health Trust (EHT)

Environmental Health Trust (EHT) jest jedyną organizacją non-profit na świecie, która prowadzi krytyczne badania o prawdziwych zagrożeniach dla środowiska, jak i współpracuje bezpośrednio z lokalnymi społecznościami, nauczycielami, rodzicami i uczniami, a także decydentami, aby zrozumieć i ograniczyć te zagrożenia poprzez badania, edukację i orzecznictwo. Jej mottem jest życie w bezpiecznym i zdrowym środowisku, z bezpieczną technologią. Pracownicy organizacji zajmują się także identyfikacją, oceną i zmniejszaniem ryzyka związanego z telefonami komórkowymi i innymi formami promieniowania mikrofalowego m.in. poprzez publikowanie artykułów w recenzowanych czasopismach na temat możliwych zagrożeń i sposobów ich uniknięcia. W ostatnim czasie organizacja EHT zajęła się kwestią wprowadzania technologii 5G.

 • Fakt 1 – w celu zapewnienia dobrego zasięgu technologia 5G wymaga montażu niezliczonej ilości „małych” anten komórkowych w całym naszym otoczeniu.
 • Fakt 2 – anteny bezprzewodowe emitują szkodliwe mikrofale, a każda taka instalacja 5G może mieć ponad tysiąc anten transmitujących fale jednocześnie.
 • Fakt 3 – Federalna Komisja Łączności (FCC) szacuje i potwierdza, że miliony takich bezprzewodowych przekaźników zostaną zbudowane bezpośrednio przed naszymi domami.
 • Fakt 4 – technologia 5G nie zastąpi obecnej technologii bezprzewodowej, lecz będzie jej kolejnym elementem. 5G będzie wykorzystywała aktualne częstotliwości bezprzewodowe 3G i 4G oraz doda przy tym jeszcze więcej szkodliwego promieniowania.
 • Fakt 5 – lokalne, małe społeczności są pozbawione prawa do podejmowania decyzji dotyczących tej nowej technologii. Technologiczne „usprawnianie” Internetu i telefonii komórkowych oznacza prawie automatyczne ich zatwierdzanie przez włodarzy miast. Nikt nie pyta opinii publicznej o zdanie.
 • Fakt 6 – będziemy żyć w środowisku o bardzo dużym zagęszczeniu nadajników.
 • Fakt 7 – naukowcy na całym świecie nawołują do wstrzymania wdrożenia sieci 5G.
 • Fakt 8 – skumulowana dzienna ekspozycja na promieniowanie wiąże się z poważnymi skutkami dla zdrowia (szczególnie dotyczy to najbardziej wrażliwych spośród nas – nienarodzonych, dzieci, osób niedołężnych, starszych i niepełnosprawnych).
 • Fakt 9 – naukowcy twierdzą, że promieniowanie o częstotliwości radiowej (emitowanej przez wieże komórkowe) jest dla ludzi niezaprzeczalnym czynnikiem rakotwórczym.
 • Fakt 10 – anteny montowane w pobliżu domów obniżają wartość nieruchomości średnio o 20%.
 • Fakt 11 – budowa i wdrażanie sieci 5G jest nieopłacalna pod względem finansowym dla miast i powiatów.
 • Fakt 12 – anteny 5G stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników pracujących przez kilka godzin dziennie w pobliżu miejsc, w których są zamontowane.
 • Fakt 13 – firmy zajmujące się budową infrastruktury 5G ostrzegają inwestorów o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z promieniowaniem, ale ci z kolei nie informują o zagrożeniach zwykłych obywateli.
 • Fakt 14 – anteny radiowe montowane w pobliżu domów powodują pogorszenie snu u osób, które je zamieszkują, obniżają ich wydajność, energię i pogarszają ogólne samopoczucie.
 • Fakt 15 – wykazano, że promieniowanie to ma niekorzystny wpływ na ptaki, pszczoły, drzewa i rośliny.
 • Fakt 16 – wiele miast w USA jest przeciwnych sieci 5G i głosuje za jej wstrzymaniem.
 • Fakt 17 – promieniowanie, które wysyłają maszty telefonii komórkowej, nie jest na bieżąco monitorowane, a wiele z nich narusza dozwolone granice.
 • Fakt 18 – Amerykańska Akademia Pediatrii jest jedną z wielu organizacji medycznych, które wzywają do masowych działań blokujących wdrażanie sieci 5G na rzecz ochrony zdrowia dzieci.
 • Fakt 19 – większość mikrofal absorbujemy przez gruczoły potowe w skórze, dlatego też szybko przenikają one do całego organizmu.
 • Fakt 20 – zdecydowanie bardziej bezpieczną alternatywą dla zwiększenia prędkości Internetu i jego niezawodności są połączenia światłowodowe.