Zgłoszone objawy zdrowotne związane z ekspozycją na pole elektromagnetyczne (EMF) na podstawie Leitgeb (2009)

1. ból brzucha 22. Neurastenia 43. Tachykardia ( częstoskurcz serca )
2. ból głowy 23. niedorozwój umysłowy 44. trudności z koncentracją
3. ból kończyn 24. niepokój 45. uczucie gorąca
4. ból szyi 25. nieregularne bicie serca 46. utrata apetytu
5. ból w klatce piersiowej 26. nieregularny ruch jelit 47. utrata włosów
6. ból w mięśniach 27. nudności 48. wyczerpanie
7. bóle zębów 28. obrzęk stawów 49. wymioty
8. brak czucia 29. omdlenie 50. wysypka
9. brak tchu 30. palpitacje serca 51. wzrost ciśnienia krwi
10. ciśnienie w głowie 31. pieczenie skóry 52. zaburzenia hormonalne
11. depresja 32. pocenie się 53. zaburzenia metaboliczne
12. drżenie 33. problemy trawienne 54. zaburzenia snu
13. Fosfeny ( wrażenia wzrokowe ) 34. problemy z jelitami 55. zaczerwienienie skóry
14. irytacja 35. rozmycie widzenia 56. zapominanie
15. korbowatość 36. senność w dzień 57. zawroty głowy
16. lęk 37. skurcze mięśni 58. zdrętwiałe kończyny
17. mrowienie skóry 38. spuchnięte oczy 59. zmęczenie
18. nadwrażliwość na hałas 39. strach 60. zmęczenie
19. nadwrażliwość na leki 40. stres 61. zmiany nastroju
20. napięcie 41. sucha skóra 62. zmniejszenie podniecenia
21. nerwoból 42. swędzenie skóry 63. zużycie

Skutki zdrowotne oddziaływania na organizm przez pole elektromagnetyczne (EMF)


Poniżej zostało wymienionych 80 różnych badań wskazujących na poważne skutki zdrowotne wywołane przez pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej o różnym natężeniu ZDECYDOWANIE mniejszym niż większość norm nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach na świecie.


Zgłoszone skutki biologiczne wywołane przez promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) przy niskiej ekspozycji
(Wieże komórkowe BTS, Routery Wi-Fi, Tablety, Laptopy z Wi-Fi i Inteligentne liczniki energii)

Gęstość mocy w [mW/m2]

Objawy

Odnośnik

0,000001 Efekty przy promieniowaniu o bardzo niskiej intensywności przy częstotliwościach rozsądnych MW spowodowały zmiany w genach; problemy z konformacją chromatyny (DNA) Belyaev, 1997
0,00005 Zmieniono wskaźniki wzrostu w komórkach drożdży Grundler, 1992
0,001 Efekty przy promieniowaniu radiowym o bardzo niskiej intensywności przy częstotliwościach rozsądnych MW spowodowały zmiany w genach; problemy z kondensacją chromatyny (DNA); intensywność porównywalna ze stacjami bazowymi Belyaev, 1997
0,0034 Przewlekła ekspozycja na impulsowe pole radiowe z telefonu komórkowego znacznie zmniejszyła liczbę plemników Behari, 2006
0,005 Promieniowanie o częstotliwości radiowej zmniejszyło proliferację (rozmnażania się) komórek przy 960 MHz GSM 217 Hz dla ekspozycji 30-minutowej Velizarov, 1999
0,006 - 0,128 Zmęczenie, skłonność do depresji, zaburzenia snu, trudności z koncentracją, problemy sercowo-naczyniowe zgłaszane przy ekspozycji na telefon komórkowy GSM 900/1800 MHz przy ekspozycji na poziomie stacji bazowej Oberfeld, 2004
0,02 Zanurzenia snu, zaburzenia ciśnienia krwi, nerwowość, zmęczenie, bóle stawów, zaburzenia trawienia, mniej promowanych dzieci szkolnych do następnej klasy Altpeter, 1995
0,03 - 0,2 U dzieci i młodzieży (8-17 lat) krótkotrwałe narażenie powodowało ból głowy, podrażnienie, trudności w koncentracji w szkole Heinrich, 2010
0,03 - 0,5 U dzieci i młodzieży (8-17 lat) krótkotrwałe narażenie powodowało problemy z zachowaniem w szkole (problemy behawioralne) Thomas, 2010
0,05 U dorosłych (30-60 lat) narażenie przewlekłe spowodowało zaburzenia snu (ale nie zwiększyło się znacząco w całej populacji) Mohler, 2010
0,05 - 0,4 Dorośli narażeni na krótkotrwałe promieniowanie telefonu komórkowego zgłaszali bóle głowy, trudności z koncentracją (różnice nie były znaczące, ale podwyższone) Thomas, 2008
0,06 - 0,1 Długotrwała ekspozycja na promieniowanie radiowe ze stacji bazowej (całe ciało) u ludzi wykazała zwiększony poziom hormonu stresu; poziom dopaminy znacznie spadł; wyższe były poziomy adrenaliny i nor-adrenaliny; obserwowano odpowiedź na dawkę; wytwarzało przewlekły stres fizjologiczny w komórkach nawet po 1,5 roku Buchner, 2012
0,1 - 0,5 Dorośli (18-91 lat) z krótkotrwałą ekspozycją na promieniowanie telefonu komórkowego GSM zgłaszali ból głowy, problemy neurologiczne, problemy ze snem i koncentracją Hutter, 2006
0,1 - 1,1 Promieniowanie radiowe z wież komórkowych spowodowało zmęczenie, bóle głowy, problemy ze snem Navarro, 2003
0,1 Znaczący wzrost raka piersi i raka mózgu Oberfeld, 2008
0,15 - 2,1 Dorośli narażeni na krótkotrwałe promieniowanie GSM 900 zgłaszali zmiany w stanie psychicznym (np. spokój), ale ograniczenia badań nad deskryptorami językowymi zapobiegało wyrafinowanym doborom słów (oszołomiony, wyczerpany) Augner, 2009
0,2 Zaburzenia w błonach komórkowych Martinelli, 1999
0,3 Bóle głowy, zmiany pamięci, objawy depresyjne, zaburzenia snu Rassoul et al., 2000
0,4 Oddziaływanie na komórki nerwowe ptaków i owadów Semm, 2001
0,5 - 1 Promieniowanie radiowe związane z niekorzystnymi objawami neurologicznymi, sercowymi i ryzykiem raka Khurana, 2010
0,5 - 1 Promieniowanie o częstotliwości radiowej związane z bólem głowy, koncentracją i problemami ze snem, zmęczeniem Kundi, 2009
0,5 10 krotne zwiększone ryzyko zachorowania na raka u kobiet, z krótką latencją Wolf, 2004
0,6 Zwolnienie rytmu serca, zmiany w EEG Serkyuk, 1980
0,7 - 1 Nieprawidłowości główek plemników u myszy wystawionych przez 6 miesięcy na poziom promieniowania ze stacji bazowej RF / MW. Nieprawidłowości główek plemników wystąpiły od 39% do 46% eksponowanych myszy (tylko w 2% grup kontrolnych). Stwierdzono również, że nieprawidłowości były zależne od dawki. Implikacje główki nasienia w kształcie szpilki i banana. Zwiększenie występowania nieprawidłowości głowy nasienia u zdrowych reprodukcyjnych ludzi, żyjących w pobliżu stacji bazowych GSM Otitoloju, 2010
1 Zmiana prądów mózgowych w EEG Klitzing, 1992
1 Zaburzenia układu immunologicznego Bruvere, 1998
1,3 Promieniowanie z wież komórkowych 3G zmniejszyło funkcje poznawcze i dobre samopoczucie Zwamborn, 2003
1,5 Promieniowanie radiowe spowodowało zmniejszenie funkcji pamięci Nittby, 2007
1,6 Zaburzona funkcja motoryczna, pamięć i uwaga dzieci w wieku szkolnym (Łotwa) Kolodynski, 1996
1,68 - 10,53 Nieodwracalna bezpłodność u myszy w 5 pokoleniu przy ekspozycji pola radiowego z „zespołu anten” Magras & Zenos, 1997
2 - 80 Pole radiowe spowodowało dwukrotny wzrost białaczki u dzieci Hocking, 1996
2 - 80 Promieniowanie o częstotliwościach radiowych zmniejszyło przeżycie u dzieci z białaczką Hocking, 2000
2,1 - 12,8 Młodzież i dorośli narażeni tylko przez 45 minut na promieniowanie z telefonu komórkowego UMTS odnotowali wzrost bólów głowy Riddervold, 2008
3 Wpływ na układ neurologiczny, funkcję mózgu Vorobyov, 2010
3,5 Patologiczny wyciek w barierze krew - mózg Salford, 2003
3,8 Pole radiowe wpływa na metabolizm wapnia w komórkach serca Schwartz, 1990
5 Znaczące zwyrodnienie nabłonka nasiennego u myszy przy 2,45 GHz, 30-40 min Saunders, 1981
5 - 10 Ekspozycja promieniowaia z laptopów na poziomie Wi-Fi przez 4 godziny spowodowała zmniejszenie żywotności plemników, fragmentację DNA z próbkami plemników umieszczonymi na płytkach Petriego pod laptopem podłączonym przez WI-FI do internetu Avendano, 2012
6 Zmiany w przepływie jonów wapnia z tkanki mózgowej Dutta, 1986
8 - 100 Promieniowanie spowodowało emocjonalne zmiany zachowania, uszkodzenia wolnych rodników przez super słabe mikrofale Akoev, 2002
10 Otwarcie bariery krew-mózg u szczurów Salford, 1999
10 Uszkodzenie komórek nerwów mózgowych u szczurów Salford, 2003
10 Promieniowanie radiowe wywołało patologiczny wyciek bariery krew-mózg Persson, 1997
10 Pole o częstotliwościach radiowych spowodowało znaczący wpływ na funkcje immunologiczne u myszy Fesenko, 1999
10 Promieniowanie radiowe wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Stymulacja komórek T i makrofagów Novoselova, 1999
10 Krótkotrwała (50 min) ekspozycja u pacjentów wrażliwych na elektryczność, spowodowała utratę dobrego samopoczucia po narażeniu na promieniowanie GSM, a zwłaszcza na promieniowanie z telefonów komórkowych UMTS Eltiti, 2007
12,5 Promieniowanie częstotliwością radiową miało wpływ na rozwój nerek u szczurów (narażenie wewnątrzmaciczne) Pyrpasopoulou, 2004
13 - 57 Promieniowanie radiowe związane z podwojeniem występowania białaczki u ludzi Dolk, 1997
15 Promieniowanie radiowe zmniejszyło funkcję pamięci u szczurów Nittby, 2007
20 Promieniowanie częstotliwością radiową indukowało uszkodznie podwójnej nici DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) w komórkach mózgu szczura Kesari, 2008
20 - 40 Zmienione błony komórkowe, acetylocholina- wywołane zakłocenie kanału jonowego D'Inzeo, 1988
25 Promieniowanie radiowe wpłynąło na stężenie wapnia w komórkach mięśnia sercowego Wolke, 1996
30 Nieodwracalna bezpłodność u myszy w 3 pokoleniu Magras, 1997
40 Promieniowanie częstotliwością radiową spowodowało zmiany w hipokampie (odpowiedzialnym za pamięć mózgu i uczenie się) Tattersall, 2001
40 - 150 Upośledzenie pamięci, spowolnione zdolności motoryczne i opóźnione uczenie się dzieci Chiang, 1989
50 Promieniowanie częstotliwością radiową spowodowało spadek limfocytów NK (Natural Killer) - zmniejszyła się funkcja immunologiczna Boscolo, 2001
50 - 100 Promieniowanie częstotliwością radiową spowodowało zaburzenia aktywności układu nerwowego Dumansky, 1974
52,5 20 minut promieniowania na częstotliwościach wieży komórkowej wywołało reakcję stresu komórkowego Kwee, 2001
60 Promieniowanie częstotliwością radiową wywołało uszkodzenie DNA w komórkach Phillips, 1998
87,5 Promieniowanie częstotliwością radiową przy 900 MHz przez 2-12 godzin spowodowało pęknięcia DNA w komórkach białaczki Marinelli, 2004
100 Zmiany zachowania (unikanie) po 0,5 godzinnej ekspozycji na impulsowe promieniowanie częstotliwością radiową Navakatikian, 1994
100 - 1000 Zwiększone ryzyko raka u operatorów radarów; bardzo krótki okres utajenia; zgłoszona odpowiedź na poziom dawki ekspozycji promieniowania częstotliwością radiową Richter, 2000
125 Promieniowanie częstotliwością radiową spowodowało wypływ wapnia w komórkach - może wpływać to na wiele krytycznych funkcji komórki Dutta, 1989
135 Promieniowanie częstotliwością radiową wpłynęło na ludzkie limfocyty - indukowaną odpowiedź stresową w komórkach Sarimov, 2004
200 Zwiększenie stężenia kortyzolu w surowicy (hormonu stresu) Mann, 1998
282 Promieniowanie częstotliwością radiową zwiększyło produkcję wolnych rodników w komórkach szczura Yurekli, 2006
375 Efekty układu immunologicznego - zwiększenie liczby PFC (komórki produkujące przeciwciała) Veyret, 1991
450 Pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej wpłynęło na poziom testosteronu w surowicy u myszy Forgacs, 2006
500 Promienowanie o częstotliwości radiowej z telefonu komórkowego spowodowało patologiczny wyciek bariery krew-mózg w ciągu 1 godziny Salford, 2003
500 18% redukcja snu REM (ważna dla funkcji pamięci i uczenia się) Mann, 1996
600 Promieniowanie o częstotliwości radiowej spowodowało zmiany strukturalne w komórkach zarodków myszy Somozy, 1991
600 Pulsacyjne promieniowanie częstotliwością radiową wpłynęło na funkcje immunologiczne w krwinkach białych Stankiewicz, 2006
600 Kora mózgu była aktywowana przez 15 minut po telefonie komórkowym 902MHz Lebedeva, 2000
650 Promieniowanie o częstotliwości radiowej wpłynęło na geny związane z wystąpieniem raka Ivaschuk, 1999
925 Promieniowanie o częstotliwości radiowej spowodowało zmiany genetyczne w ludzkich białych krwinkach Belyaev, 2005
1000 Zmiany w funkcji immunologicznej Elekes, 1996
1000 Spadek testosteronu o 24,3% po 6 godzinach ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej falą ciągłą Navakatikian, 1994
1200 Patologiczny wyciek w barierze krew-mózg komórce o częstotliwości radiowej z 915 MHz Salford, 1994
5000 Komórki nabłonka jelitowego wystawione na 2,45 GHz przy pulsacji 16 Hz wykazały zmiany w wapniu międzykomórkowym Somozy, 1993
5000 Spadek testosteronu o 24,6% i spadek insuliny o 23,2% po 12 godzinach ekspozycji na pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej Navakatikian, 1994

Oznaczenie kolorów z tabeli powyżej

  Stres białkowy, HSP, zakłócone funkcje imunologiczne  
  Wpływ na reprodukcję / płodność  
  Stres oksydacyjny / ROS / uszkodzenie DNA / brak naprawy DNA  
  Zakłócony metabolizm wapnia  
  Guzy mózgu i bariera krew-mózg  
  Sen, szybkość wypalania neuronów, EEG, pamięć, uczenie się, zachowanie  
  Rak (inny niż mózg), proliferacja komórek  
  Problemy kardiologiczne, mięsień sercowy, ciśnienie krwi, efekty naczyniowe  

Źródło: Katharina Gustavs