Informacja o wykonanych pomiarach

Pomiary wykonano miernikiem EMF-390 firmy GQ Electronics bez autoryzacji na wysokości ok. 1 m od ziemi. Wyniki pomiarów stanowią wartości orientacyjne i mają charakter szacunkowy gęstości mocy RF wyrażone w [mW/m2]. Mierzone wartości są sumą pola mikrofalowego pochodzącgo nie tylko z masztów GSM, ale także z wszelkich nadajników mikrofalowych takich jak Wi-Fi i innych. Pomiary mają charakter informacyjny i wskazują na potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających długotrwale w miejscach z przekroczonymi poziomami. Informacje z pomiarów przedstawione są w postaci Mapy EMF , a także wyników z pomiarów punktowych umieszczonych poniżej na stronie. Ma to na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa, w tym wypadku mieszkańców Nowego Sącza, na występujący problem w wielu miejscach ogólnie dostępnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów ( Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883 ) mówi, że w zakresie częstotliwości 300 MHz – 300 GHz, a więc we wszystkich pasmach wykorzystywanych przez systemy komórkowe – maksymalny dozwolony poziom gęstości mocy w miejscach ogólnodostępnych dla ludności wynosi 0,1 [W/m2] – czyli 100 [mW/m2].

Ale niestety "miłościwie nam panujący" stwierdzili, że jest potrzeba zwiększenia aż o 100 RAZY !!!! dopuszczalnych poziomów pól
( napewno nie miało to związku z mocnym lobby telekomunikacyjnym ). W związku z tym od 1 stycznia 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
( Dz.U. 2019 poz. 2448 ), które mówi że w zakresie częstotliwości 2 GHz - 300 GHz gęstość mocy w miejscach dostępnych dla ludności
wynosi 10 [W/m2]. Dla częstotliwości od 100 kHz do 10 GHz wartość gętości mocy należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

Kolory na Mapie EMF oznaczają poziom gęstości mocy i mogą być zdecydowanie większe przy pomiarze w tej samej lokalizacji, ale na wyższej wysokości. Otaczające przeszkody takie jak : budynki, drzewa, wysokie ogrodzenia powodują ZNACZNY spadek gęstości mocy. Wynik pomiaru w danym miejscu może być raczej WIĘKSZY, niż mniejszy. Charakterystyka sygnału w pasmach radiowych, telefoni komórkowej, Wi-Fi ma charakter zmienny, uzależniony od ilości użytkowników w danym momencie podłączonych do BTS ( Base Transceiver Station ).

Poniżej przedstawiona jest skala kolorów, która pokazuje oznaczenie koloru na mapie w zależności od zmierzonych wartości. Skala wartośći pomiaru

Pomiary punktowe w Nowym Sączu

Punkty zostały wybrane na podstawie pomiarów z całego miasta z miejsc o wysokich wartościach gęstości mocy, na podstawie mapy orientacyjnej i wizji lokalnej. Dodano również punkty o bardzo niskich wartościach gęstości mocy.

Aby sprawdzić jakie były wyniki wcześniejszych pomiarów, należy po wybraniu określonego punktu z mapy, kliknąć pod zdjęciem "Zobacz pomiary" - sukcesywnie będą dodawane do bazy pomiary z tego samego miejsca, ale z innego dnia. Docelowo planuję pomiary co kilka miesięcy w danym miejscu. Średni czas pomiaru to ok. 6 min.

Punkty:
zielony do 39 [mW/m2], żółty 40-99 [mW/m2], pomarańczowy 100-399 [mW/m2], czerwony 400-699 [mW/m2],
niebieski 700-1199 [mW/m2], ciemno-niebieski 1200-2499 [mW/m2], szary powyżej 2500 [mW/m2].

Aktualizacja 16.05.2021r.
214 punkty pomiarowe.